Clientes

Algunos de nuestros clientes

01. Generalitat de Catalunya

02. Departament d'Educació

03. Departament de Justícia

04. Delegació a Tarragona del Departament d'Educació

05. Institut Català del Sòl

06. Agència Catalana de l'Habitatge.

07. Infraestructures.cat

08. Building Center

09. Patronat municipal de l'habitatge de Barcelona

10. Vivendes Municipals de Sabadell.

11. Societat municipal de l'habitatge de Terrassa

12. Ajuntament de la Llagosta

13. Agencia de Desenvolupament urbà de l'Hospitalet

14. Foment Immobiliari Assequible - Obra Social la Caixa.

15. SMAHUSA Tarragona 

17. Sogeur

18. Tercer Mil·lenni SCCL

19. Projecte Habitat 2000 SCCL

20. Porfont SCCL

21. Proha SCCL

22. Filkatia SL

23. Alziland

24. Quest International España, SA

25. Editorial Hispano Europea

26. ADIGSA

27. GISA